2019 m. birželio 15 d. SŪDUVOS MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGOS ŠAUDYMO VARŽYBŲ N U O S T A T A I

Parašyta gegužės 23, 2019 at 10:48 am

SŪDUVOS MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGOS ŠAUDYMO VARŽYBŲ

N U O S T A T A I
2019 m
Marijampolė
I. VARŽYBŲ TIKSLAS

1. Populiarinti medžioklinio šaudymo sportą.
2. Kelti medžiotojų meistriškumą ir kultūrą.
3. Tobulinti šaudymo įgūdžius.

II. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

4. Sūduvos medžiotojų sąjunga, VšĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras, Marijampolės stendinio
šaudymo klubas.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

5. Vieta – Vanagų g. 3, Marijampolė, VšĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras.
(senas adresas: Gėlyno g 27A)
6. Laikas – 2019 m. birželio 15 d. 8.00 val.

IV. DALYVIAI

7. Varžybose gali dalyvauti tik Sūduvos medžiotojų sąjungos nariai arba kviestiniai svečiai.
8. Iš kiekvieno klubo komandai sudaryti privalo dalyvauti ne mažiau kaip du šauliai. Bendras
dalyvių skaičius neribojamas.
9. Tie patys asmenys gali dalyvauti visose rungtyse.
10. Svečiai dalyvauja atskiroje grupėje tik individualiai. Svečiai komandų nesudaro.

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA

11. Dalyviams būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu: stendinissaudymas@gmail.com.
Registruojantis būtina nurodyti dalyvio klubo pavadinimą, vardą, pavardę, ginklo, kuriuo bus šaudoma,
numerį.
12. Startinis mokestis – 20 Eur.
13. Sūduvos medžiotojų sąjungos nariams, priklausantiems klubams, startinio mokesčio nėra.

VI. RUNGTYS

14. 1 rungtis. Šaudoma į skrendančias lėkšteles pagal Compak sportingo taisykles viena serija – 25 taikiniai.
15. 2 rungtis. Bėgančio zuikio rungtis. Šaunama į dvi skirtingos krypties besiritančias lėkšteles (Rabit).
Kiekvienam šauliui 25 šūviai.
16. 3 rungtis. Šaudymas graižtviniu šautuvu 50 m atstumu, 10 šūvių į bėgantį šerną nemažesnio kaip 222
REM kalibro šautuvais.
17. 4 rungtis. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu kulkomis į stovintį taikinį 50 m atstumu be atramos – 10
šūvių.

VII. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

18. 1 rungtyje: numušta lėkštelė pirmu šūviu vertinama 4 taškais. Tą pačią lėkštelę numušus antru šūviu
duodamas 1 taškas. Iš viso galima surinkti 100 taškų.
19. 2 rungtyje: maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 100.
20. 3 rungtyje: maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 100.
21. 4 rungtyje: maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 100.
22. Komandos rezultatas bus skaičiuojamas iš dviejų geriausių šaulių. Nepriklausomai, kiek komandoje
bus narių (jų skaičius neribojamas).

VIII. GINKLAI IR ŠAUDMENYS

23. Varžybų dalyvis privalo turėti ginklą, šaudmenis ir galiojančius ginklo leidimus.
24. 1 ir 2 rungtyse šaudoma iki 28 g nedidesnio kaip 2,5mm šratais.
25. Šaudymas 3 rungtyje galimas nemažesnio kaip 222 REM kalibro šoviniais.

IX. ĮRANGA IR APRANGA

26. Būtina turėti klausos apsaugos priemones. Esant blogam orui – atitinkama apranga.

X. APDOVANOJIMAI

27. Individualūs – 1, 2, 3 vietos apdovanojimai visose rungtyse.
28. Svečiai apdovanojami individualiai kiekvienoje rungtyje atskirai – 1, 2, 3 vietos.
29. Komandiniai 1, 2, 3 vietos apdovanojimai (skaičiuojama visose rungtyse surinktų taškų suma).

XI. DRAUDIMAI

30. Draudžiama šaudyti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų.
31. Šaudymo metu prašome laikytis drausmės, šaudyklos taisyklių ir teisėjų nurodymų.

XII. SAUGUMO REIKALAVIMAI

32. Graižtvinius šautuvus leidžiama išimti iš dėklų tik leidus teisėjams, (spyna turi būti atidaryta).
33. Lygiavamzdžiais šautuvais privaloma šaudyti be diržo ir laikyti šautuvus “perlenktus”.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Šaudymo varžybos vyks medžiotojų šventės metu, prašome atsinešti gerą nuotaiką.
35.Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ir tvarką.
36. Telefonas pasiteiravimui: Valdas Kundrotas, mob. 8 686 374 35, Egidijus Paliulis mob. 8 698 85658.
37. Vieta žemėlapyje: 458325, 6050136 (LK S), 54.586098, 23.35525 (WGS), 54° 35′ 9.95″, 23° 21′ 18.9″ (WGS)

Nuoroda į varžybų rengimo vietą čia

 

Marijampolė 2019 m.

Kategorijos: Uncategorized

Gauti įrašo atnaujinimus: Entries (RSS)
Gauti naujus komentarus: RSS 2.0

Parašė