Dėl medžioklės lapų galiojimo

Parašyta kovo 26, 2019 at 9:05 am

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-588 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2. punktu, medžioklės lapai, iki 2018 m. birželio 30 d. nustatyta tvarka pažymėti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūroje, gali būti naudojami iki 2019 m. balandžio 1 d.

Vadinasi, kas turi medžioklės lapų pažymėtų iki 2018-06-30 regiono aplinkos apsaugos departamento rajonų agentūrų spaudais, tai tokie lapai nuo 2019-03-31 nebegalioja ir negali būti naudojmi bei medžioklė su jais negalima.

Kas turi medžioklės lapus pažymėtus po 2018-07-01 Aplinkos apsaugos departamento valdybų aplinkos apsaugos inspekcijų spaudais, tai tokie lapai galios ir po 2019-04-01.

Nuoroda į teisės aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/917f3f20794511e89188e16a6495e98c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e4391359-591f-4905-be94-3162f11250bd&fbclid=IwAR2oFOnILRAnaHej5nQzdjxpJBEJbwengAIe_p7eWQxDSALXrKYXAU3mcf4

Kategorijos: Naujienos

Gauti įrašo atnaujinimus: Entries (RSS)
Gauti naujus komentarus: RSS 2.0

Parašė