Paukščiai

  Želmeninė žąsis (Anser fabalis) plačiau

 

 

 

 

Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) plačiau 

 

 

 

Didžioji antis (Anas platyrhynchos) plačiau

 

 

 

 

 Rudgalvė kryklė (Anas crecca) plačiau

 

 

 

 

 Dryžgalvė kryklė (Anas querquedula) plačiau

 

 

 

 

 Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) plačiau

 

 

 

 

Rudgalvė antis (Aythya perina) plačiau

 

 

 

 

Klykuolė (Bucephala clangula) plačiau

 

 

 

 

Laukys (Fulica atra) placiau

 

 

  

Kurapka (Perdix perdix) plačiau

 

 

 

 Perkūno oželis (Common Snipe) plačiau

 

 

 

 

Slanka (Scolopax rusticola)  plačiau

 

 

 

 

Fazanas (Phasianus colchicus)  plačiau

 

 

 

 

Pilkoji varna (Corvus corone)  plačiau

 

 

 

 

Kovas (Corvus frugilegus) plačiau

 

 

 

 

Keršulis (Columba palumbus)  plačiau