Medžioklės kalendorius

Medžioklės terminai

Medžioklės sezono metu, net ir tomis dienomis, kai pučia šaltas šiaurys, dangus aptrauktas tamsių debesų storais patalais ir sinoptikams nežadant giedros,  o krintantys lietaus lašai permerkia drabužius, sunkiai panešdami purvu aplipusius batus, vyrai – medžiotojai traukia į mišką… Medžiotojui blogo oro nebūna, tik geras ir labai geras!

Medžioklės terminai

Biedžiai:

patinai- nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

antramečiai patinai – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

patelės – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

Taurieji elniai:

patinai – nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

patelės – nuo spalio 1 d. iki sausio 15 d.;

jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d.;

Danieliai:

patinai – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

patelės  – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jaunikliai -nuo spalio 1d. iki vasario 1 d.;

Stirnos:

patinai – nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

patelės ir jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
Šernai:

– visus metus;

Vilkai:

– nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

Paprastieji šakalai:

– nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d.

Miškinės ir akmeninės kiaunės, juodieji šeškai:

– nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;
Barsukai:

– nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;
Pilkieji kiškiai:

– nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūra);

Bebrai:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

Želmeninės ir baltakaktės žąsys:

– nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;

Didžiosios ir rudagalvės antys, dryžgalvės ir rudagalves kryklės, klykuolės, kanadinės berniklės:

– nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

Kuoduotosios antys, laukiai:

– nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;

Perkūno oželiai, slankos:

– nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

Fazanai:

– nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

Keršuliai:

– nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

Kovai, pilkosios varnos:

– nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;

Lapės, mangutais, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos, ondatros:

– visus metus;