Nariai

Sūduvos medžiotojų sąjunga jungia ir jos nariai yra medžiotojų klubai ir būreliai. Į Sūduvos medžiotojų sąjungą medžiotojas stoja ne kaip paskiras asmuo, bet kaip savo klubo ar būrelio narys. Šiuo metu Sūduvos medžiotojų sąjungai priklauso 21 Marijampolės, Šakių bei Kazlų Rūdos rajonų medžiotojų klubų ir būrelių.