Medeinė

Medžiotojų klubas „Medeinė“

Kalvarijos sav. Tarprubežių k.

Įregistruotas 1998-01-21

Klubo pirmininkas Algirdas Montvila

Kontaktinis tel.: 8 675 171 81