Medžioklis

Medžiotojų klubas „MEDŽIOKLIS“

 Registracijos vieta: Verpėjų g. 1 – 1 Jungėnų k. LT – 69317 Kalvarijos sav.

Medžioklės plotų vieta:

Šiaurėje:

Nuo kelio Kalvarija Suvalkai Trakėnų kaimo keliu iki kelio Skersabaliai – Sangrūda Skersabalių link iki melioracijos griovio K8, toliau Rūdninkų kaime, Gazdų kaime, Palnyčios kaime melioracijos grioviu K8, iki kelio Kalvarija – Mockai, ~110 m keliu link Kalvarijos ir viduriu pievų tarp Kvietkinės miško ir Palnyčios beržyno iki Kirsnos upės. Ribojasi su M.k. „Tauras“.

Rytuose:

Kirsnos upe pietryčių kryptimi iki Lazdijų rajono ribos. Ribojasi su M.k.„Žaltytis“. Toliau nuo Kirsnos upės Slabados kaime, Strumbagalvės upeliu iki melioracijos griovio, toliau melioracijos grioviu iki kelio Kalvarija – Lazdijai per Rudaminą. Keliu link Rudaminos. Šilinių kaime keliu link Būdviečio iki Lazdijų rajono ribos, toliau melioracijos grioviu iki kelio Kalvarija – Lazdijai per Būdvietį. Keliu link Būdviečio iki kelio Būdvietis – Kalniai. Keliu link Kalnių iki Kalvarijos sav. ribos. Toliau aiškiai pagal landšaftą matoma savivaldybių riba iki Lietuvos – Lenkijos sienos. Ribojasi su M.k. „ Aštrioji Kirsna“

Pietuose:

Riba tęsiasi į vakarus, Lietuvos – Lenkijos valstybine siena iki kelio Kalvarija – Suvalkai.

Vakaruose:

Keliu Kalvarija Suvalkai, šiaurės kryptimi iki kelio Trakėnai Skersabaliai.  Ribojasi su M.k. „Liubavas“.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „MEDŽIOKLIS“ bendras plotas yra 13 414,3 ha, tame skaičiuje miško 1 229,9 ha, laukų ir krūmynų 8 083,4 ha, vandens telkinių 62,7 ha.

 Vadovas: Klubo pirmininkas Gediminas Kirilevičius

 Kontaktinis telefonas: 8 687 12954

El. paštas: Bocmanas.k06@gmail.com

Internetinė svetainė: www.medzioklis.eu

Apie klubą

Medžiotojų klubas ,,MEDŽIOKLIS” susikūrė 1996 m. rugsėjo mėn. 27 d. Sangrūdos medžiotojų būrelio (įkurto maždaug 1963 metais) pagrindu ir iš karto išstojo iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos. Yra vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos įkūrėjų. Klubo pirmininko pavaduotojas Antanas Valinčius buvo išrinktas naujai Sūduvos medžiotojų sąjungos tarybos pirmininku. Klubo pirmtakui – Sangrūdos medžiotojų būreliui – per 33 gyvavimo metus vadovavo nemažai medžiotojų, kai kurie po kelis kartus. Tai medžiotojai: Juozas Skruzdis, Vitas Misiukevičius, Vitas Valinčius, Gediminas Kirilevičius.

Klubo aukščiausias valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Tarp visuotinių klubo narių susirinkimų klubo reikalus tvarko ir jo darbą organizuoja klubo valdyba, kuri renkama trijų metų laikotarpiui. Klubo valdybai bei kitam einamajam darbui vadovauja klubo pirmininkas, o jam nesant – jo pavaduotojas, kurios konkrečiai šioms pareigoms renka visuotinis klubo narių susirinkimas ir kurie įeina į klubo valdybą. Klubo valdyba yra išrinkta iš 7 asmenų:

Klubo pirmininkas – Gediminas Kirilevičius, gim. 1954 m. išsilavinimas spec. vidurinis, medžiotojas – selekcininkas;

pirmininko pavaduotojas – Antanas Valinčius, gim. 1951 m., išsilavinimas aukštasis, medžiotojas nuo 1971 metų, selekcininkas;

iždininkas – sekretorius – Jonas Jablonskis, gim. 1942 m., išsilavinimas aukštasis, medžiotojas nuo 1981 metų, selekcininkas;

nariai: medžiotojai – grandininkai – Romaldas Bielys, Petras Juškauskas, Remigijus Turūta, Kostas Valaitis. 

Klubo kontrolės komisija – renkama trims metams iš trijų asmenų:

Pirmininkas – Jonas Algimantas Sližauskas, gim. 1942 m., išsilavinimas aukštasis, medžiotojas nuo 1975 metų.  

Nariai – Gintaras Slavinskas ir Vytautas Vasiliauskas.

Tokios sudėties klubo valdyba ir kontrolės komisija buvo išrinktos 1996 m. rugsėjo mėn. 27 d. visuotiniame medžiotojų susirinkime, kai Sangrūdos medžiotojų būrelis buvo reorganizuotas į medžiotojų klubą ,,Medžioklis”. Tokios pačios sudėties šie organai buvo perrinkti 1999 m. balandžio mėn. 9 d. ataskaitiniame – rinkiminiame klubo narių susirinkime.

Iki paskutinio klubo narių susirinkimo įstojimo į klubą mokestis buvo 200 Lt., metinis nario mokestis – 30 Lt., dabar atitinkamai – 500 Lt ir 150 Lt. Iš medžiotojų – svečių imamas mokestis: už dalyvavimą vienoje paukščių medžioklėje arba medžioklėje tykojant – 20 Lt, o už dalyvavimą kolektyvinėje medžioklėje – 30 Lt. Iš medžioklėse dalyvaujančių gamtos apsaugos darbuotojų svečio mokestis neimamas.

Klube, kaip ir jo pirmtake – būrelyje, medžiotojų skaičius nebuvo pastovus, tačiau yra ryški tendencija jam didinti.

Daugiau info apie klubą ir jo veikla galima rasti Klubo internetinėje svetainėje.