Karkliniai

Medžiotojų klubas „Karkliniai“

Registracijos vieta:  Pakelės g. 8, Karklinių km., Keturvalakių sen., LT-70322, Vilkaviškio r. savivaldybė

Medžioklės plotų vieta ir ribos :

Šiaurėje.

Riba prasideda kelių Vilkaviškis – Liudvinavas – Vilkaviškis – Patilčiai  kelių sąnkryžoje. Tęsiasi keliu Vilkaviškis – Liudvinavas į rytus iki Marijampolės rajono ribos. Ribojasi su M.k. ,,Tauras“.

Rytuose.

Marijampolės ir Vilkaviškio rajono riba į pietus. Toliau 200 m atstumu nuo Kalvarijos girininkijos 1 ir 424 kvartalų “Valavičių giraitės”. Toliau  Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų riba į pietus iki Siengrabio upelio. Ribojasi su VĮ ,,Marijampolės miškų urėdija“profesionalios medžioklės plotais.

Pietuose.

Siengrabio upeliu į vakarus iki Rausvės upelio. Ribojasi su  medžiotojų  būrelio „ Šleinės“ medžioklės plotų vienetu.

Vakaruose.

Rausvės upeliu į šiaurę iki kelio Patilčiai – Vilkaviškis. Toliau šiuo keliu iki sankirtos su Vilkaviškis – Liudvinavas keliu. Ribojasi su Vilkaviškio raj. medžiotojų klubo ,,Tauras“ medžioklės plotų vienetu.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Karkliniai“ bendras plotas yra 1874 ha.; t. sk. miškai 28,16 ha. , laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) 1835,64 ha., vandens telkiniai 10,2 ha.

Vadovas: Klubo prezidentas Leonardas Gvazdaitis

Kontaktinis telefonas: +370 678 68533

El. paštas: leonardas.gvazdaitis@vmvt.lt

Apie klubą

Medžiotojų klubas ,,Karkliniai” susikūrė 2002 m. liepos mėn. 11 d. . Klubo steigėjai yra Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos darbuotojai medžiotojai bei vietiniai gyventojai medžiotojai.  Klubas nuo 2014 m. yra vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos narių ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.

Klubo aukščiausias valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose. Laikotarpyje tarp visuotinių klubo narių susirinkimų klubo reikalus tvarko ir jo darbą organizuoja klubo taryba, kuri renkama keturių metų kadencijai.  Klubo tarybai bei kitai kasdienei veiklai vadovauja klubo prezidentas. Klubui nuo jo įkūrimo  vadovauja Leonardas Gvazdaitis. Klubo taryba renkama iš 7 asmenų.

Tarybos nariai : Leonardas Gvazdaitis ( jis ir klubo prezidentas), Saulius Surginevičius, Jonas Milius, Algis Dranseika, Antanas Sederevičius,  Donatas Jonauskas ,  Donatas Gvazdaitis.

Nuo klubo įsikūrimo 2002 metais,  medžiotojų skaičius palaipsniui didėjo ir šiuo metu yra 50 narių. Aktyviai medžiojančių trečdalis.

2008 m. klubo medžioklės vienetui buvo patvirtintas medžioklėtvarkos projektas.

Klubas kiekvieną sezoną organizuoja 2 kolektyvines medžiokles su varovais. Kitu  metu medžiojama iš stacionarių tykojimo bokštelių ir sėlinant. Kubo plotuose įrengtas pirminio sumedžiotų žvėrių apdorojimo namelis ir alternatyvi pirminio žvėrių apdorojimo patalpa aprūpinta vandentiekiu, elektriniu keltuvu ir bent keleto šernų skerdenų laikymui pritaikytu pramoniniu šaldikliu. Kolektyvinės medžioklės vyksta puoselėjant tradicijas, su medžioklės ragu , sumedžiotų žvėrelių pagerbimu, tradiciniais šiame klube šeimininkės kepamais šerno, stirnino kumpiais ir kt. Po kiekvienos kolektyvinės medžioklės apdovanojamas „medžioklės karalius“, “taikliausias šaulys”.  Įvairių mežiotojiškų švenčių metu klubas naudoja  savo atributiką, vėliavą. 2018 metais šeši klubui nusipelnę garbingi medžiotojai apdovanoti Sūduvos medžiotojų sąjungos Lietuvos šimtmečio kryžiumi.

Klubas savo plotuose stengiasi gausinti medžiojamąją fauną. Čia medžiojama racionaliai, galvojant apie ateitį. Tai byloja ir laimikiai , vien 2017-2018 metų sezono metu buvo sumedžioti 66 šernai, 2018-2019 sezono metu 48 šernai. Sumedžiojama puikių trofėjinių stirninų, sistemingai medžiojami plėšrūnai. Griežtai laikomasi veterinarinių reikalavimų medžioklėje.

Kasmet klubas įrengia ir pastato bent vieną stacionarų tykojimo bokštelį. Dėl puoselėjamos medžioklės, plotuose pastebimai gausėja visų medžiojamų žvėrių ir paukščių populiacija.