Karkliniai

Registracijos vieta:  Pakelės g. 8, Karklinių k.., Keturvalakių sen., LT-70321, Vilkaviškio sav.

Medžioklės plotų vieta:

Šiaurėje.

Riba prasideda kelių Vilkaviškis – Liudvinavas ir Patilčiai – Vilkaviškis kelių sąnkryžoje. Tęsiasi keliu Vilkaviškis – Liudvinavas į rytus iki Marijampolės rajono ribos. Ribojasi su m.b. ,,Tauras“.

Rytuose.

Marijampolės ir Vilkaviškio rajono riba į pietus. Toliau 200m atstumu nuo Kalvarijos girininkijos 1 ir 424 kvartalų. Toliau Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų riba į pietus iki Siengrabio upelio. Ribojasi su VĮ ,,Marijampolės miškų urėdija“ medžioklės ploto vienetu.

Pietuose.

Siengrabio upeliu į vakarus iki Rausvės upelio. Ribojasi su Valdo Pauliukonio individualiu medžioklės plotų vienetu.

Vakaruose.

Rausvės upeliu į šiaurę iki kelio Patilčiai – Vilkaviškis. Toliau šiuo keliu iki sankirtos su Vilkaviškis – Liudvinavas keliu. Ribojasi su m.k. ,,Tauras“.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Karkliniai“ bendras plotas yra 1874 ha., t. sk. 23,3 miškai ha., laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) 1840,4 ha., vandens telkiniai 10,2 ha.

Vadovas: Klubo prezidentas Leonardas Gvazdaitis

Kontaktinis telefonas: +370 678 68533

El. paštas: lgvazdaitis@vet.lt

Apie klubą

Medžiotojų klubas ,,Karkliniai” susikūrė 2003 m. spalio mėn. 31 d. . Klubo steigėjai yra Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos darbuotojai medžiotojai bei vietiniai gyventojai medžiotojai.  Klubas nuo 2014 m. yra vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos narių ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.

Klubo aukščiausias valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Tarp visuotinių klubo narių susirinkimų klubo reikalus tvarko ir jo darbą organizuoja klubo taryba, kuri renkama keturių metų laikotarpiui. Klubo tarybai bei kitam einamajam darbui vadovauja klubo prezidentas. Klubui nuo jo įkūrimo  vadovauja Leonardas Gvazdaitis. Klubo taryba renkama iš 7 asmenų.

Tarybos nariai –  Kazimieras Lukauskas, Jonas Milius, Algis Dranseika, Antanas Sederevičius,  Donatas Jonauskas ,  Donatas Gvazdaitis.

Nuo klubo įsikūrimo 2002 m. liepos 11d. medžiotojų skaičius palaipsniui didėjo ir šiuo metu yra 44 nariai. Aktyviai medžiojančių yra beveik pusė.

2008 m. klubo medžioklės vienete buvo patvirtintas medžioklėtvarkos projektas.

Klubas kiekvieną sezoną organizuoja 2-3 kolektyvines medžiokles su varovais. Kitu  metu medžiojama iš stacionarių tykojimo bokštelių. Kubo plotuose įrengtas pirminio sumedžiotųžvėrių apdorojimo namelis. Kolektyvinės medžioklės vyksta puoselėjant tradicijas, su medžioklės ragu , sumedžiotų žvėrelių pagerbimu, tradiciniais šiame klube šeimininkės kepamais šerno ir stirnino kumpiais ir kt. Po kiekvienos kolektyvinės medžioklės apdovanojamas „medžioklės karalius“, taikliausias šaulys ir „linksmiausias“ medžiotojas. Įvairių mežioklinių švenčių metu klubas naudoja  savo atributiką, vėliavą.

Klubas savo plotuose stengiasi gausinti medžiojamąją fauną. Čia medžiojama racionaliai galvojant apie ateitį. Tai byloja ir laimikiai , vien 2012-2013 metų sezono metu buvo sumedžioti 43 šernai. Sumedžiojama puikių trofėjinių stirninų, sistemingai medžiojami plėšrūnai.

Kasmet klubas papildomam žvėrių šėrimui nuperka arba gauna vietinių ūkininkų paramos apie 10-30 tonų cukrinių runkelių ,  įvairių grūdų ir kukurūzų atliekų. Dėl puoselėjamos medžioklės, plotuose pastebimai gausėja visų medžiojamų žvėrių ir paukščių populiacija. Kurapkų klubas nemedžioja jau gal dešimt metų, dėl to ir dėl plėšrūnų naikinimo šių paukštelių pastebimai pagausėjo.