Tauras

MARIJAMPOLĖS MEDŽIOTOJŲ KLUBAS ,,TAURAS“

       Klubas buvo įkurtas 1993 m. balandžio 13 d. Liudvinavo medžiotojų būrelio (įkurto 1968 metais) pagrindu ir iš karto išstojo iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos. Yra vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos ir Lietuvos Medžiotojų sąjungos „GAMTA“ įkūrėjų.

APIE KLUBO MEDŽIOTOJUS

       Klubo narių skaičius pastoviai didėjo: 1993 m. klube buvo 36 medžiotojai, 1994 m. – 44, 1995 m. – 46, 1996 m. – 48, 1998 m. – 52, 1999 m. – 54 medžiotojai.
       2002 m. spalio 2 d. prie „TAURO” klubo prisijungė kaimyninis “ORIJOS” medžiotojų būrelis. Iškart po susijungimo klubo narių skaičius padidėjo iki 81. Toliau klubo narių skaičius svyravo nežymiai ir 2009 m. kovo 20 d. klube buvo 77 nariai.
       Klubo narių amžiaus vidurkis – 48,5 m.
       Klubo pirmtakui – Liudvinavo medžiotojų būreliui – nuo įkūrimo 20 metų vadovavo miškų ūkio direktorius Antanas Pangonis, 1988 – 1993 m. – miškų ūkio inžinierius Antanas Kavaliauskas, nuo 1993 m. iki 2002 m. klubui vadovavo Gedvydas Pėtelis, o nuo 2002m. iki šiol vadovauja ūkininkas Ričardas Juknelis.
       Nuo būrelio įkūrimo dienos dar medžioja Vytautas Dambrauskas ir Justinas Prakapas.
       2009 m. kovo 20 d. išrinkta nauja klubo valdyba ir kontrolės komisija.
Klubo valdyba:
       1. Ričardas Juknelis – valdybos pirmininkas
       2. Gedvydas Pėtelis – pavaduotojas
       3. Petras Šapalas – finansininkas
       4. Juozas Isoda – narys
       5. Pranas Tamašauskas – narys
       6. Antanas Uleckas – narys
       7. Romualdas – Jonas Burba – narys
       8. Vygandas Matulis – narys
       9. Vytautas Kaminskas – narys
Kontrolės komisija:
       1. Vytautas Dambrauskas – komisijos pirmininkas
       2. Vincas – Algirdas Šnipkus – narys
       3. Arūnas Lukoševičius – narys
       Šiuo metu naujų narių priėmimas į klubą yra laikinai sustabdytas. Klubo nario mokestis – 350 Lt.

MEDŽIOKLĖS PLOTAI

       Klubo medžioklės plotai susideda iš dviejų medžioklės plotų vienetų, apimančių 2 apskritis ir 3 savivaldybes. Bendras medžioklės plotų vienetų plotas yra 14 900,3 ha, iš jų 12 597 ha sudaro laukai ir krūmynai, 271,4 ha – vandens telkiniai.

MEDŽIOKLIŲ SKAIČIUS

Įvyko medžioklių per medžioklės sezoną
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
15 17 18 15 14 18 17 17 17 29 21 17 14 16 15 15

SUMEDŽIOJIMAS

Gyvūnų sumedžiota per medžioklės sezoną
Rūšis 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Briedžių 2 2 1 * * 1 1
Tauriųjų elnių 3 4 1 3 2 3 1 * * 2 1 1 1 1 1 1
Stirnų 1 6 10 1 2 7 10 21 * 32 35 30 36 30 35 36 35
Šernų 4 18 10 4 9 5 6 10 * 14 30 38 34 25 76 113 77
Bebrų 2 1 2 1 2 6 * * 17 20 7 14 12 13 19 25
Kiškių 108 92 119 108 140 129 179 * * 244 152 197 154 77 38 117 99
Lapių 10 4 16 10 28 27 15 * * 41 19 64 43 16 24 90 61
Kiaunių 6 11 * * 7 2 1 6 1 4 2
Audinių 3 * * 1 1 8
Mangutų 8 8 11 9 4 * * 5 4 9 9 6 5 1 13
Vilkų 1 * * 1
Kurapkų 1 3 3 * * 7 12 5 18 6 48 18 7
Slankų 7 4 7 13 14 12 * * 53 22 53
Ančių 35 25 59 35 11 37 54 * * 73 122 180 227 42 202 208 212
Žąsų 3 2
Laukių 1 1
Šeškų 1
Perkūno oželių 2 11 1

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TECHNOLOGINIS SUTVARKYMAS

       2008 m. gruodžio 18 d. buvo suderinti ir patvirtinti Marijampolės medžiotojų klubo „TAURAS“ medžioklės plotų vienetų № 1 ir № 2 medžioklėtvarkos projektai.
       Klubo medžioklės plotuose medžioklei tykojant yra pastatyta 56 stacionariniai ir kilnojami tykojimo bokšteliai.
       Įrengtos 2 veterinarijos reikalavimus atitinkančios pirminio žvėrienos apdorojimo aikštelės.

MEDŽIOJAMOSIOS FAUNOS APSAUGA IR GAUSINIMAS

       Buktos miške įrengtos 2 šėrimo aikštelės. Pašarams naudojami cukriniai runkeliai, kukurūzai, kviečiai. Šėrimo aikštelėse yra laižyklos.
       Kasmet prisėjama kviečių 1,6 ha pašarinių laukelių. Ne medžioklės sezono metu vyksta budėjimai ir reidai medžioklės plotuose.

MEDŽIOKLĖS TRADICIJOS IR KULTŪRA

       Klubas turi savo emblemą, kuri nešiojama ant rankovės. Planuojama pasidaryti klubo vėliavą.
       Medžioklių organizavimui naudojamas medžioklės ragas (bet tikrų organizacinių signalų sugroti nemokama).
       Po visų medžioklių žvėrys yra išguldomi pagerbimui. Visose medžioklėse išrenkamas „Medžioklės karalius“, kuriam įteikiamas suvenyras, bokalas su klubo simbolika. Renkamas ir viso sezono „Medžioklės karalių karalius“.
       1998 – 2003 – 2008 m. vyko klubo 5 – 10 ir 15 metų jubiliejaus paminėjimai. Juose gausiai dalyvavo klubo medžiotojai su šeimomis, svečiai, buvę būrelio vadovai. Jubiliejų metu visiems dalyvaujantiems buvo įteikti atminimo medaliai, pagerbti seniausi medžiotojai. Apie šiuos renginius buvo aprašyta vietinėje spaudoje, keletas klubo švenčių ir medžioklių buvo įrašyta į video juostą.
       Klubas aktyviai dalyvauja Sūduvos medžiotojų sąjungos organizuojamose medžiotojų šventėse, daugelis klubo narių, tokių kaip Gedvydas Pėtelis, Kęstutis Tamošiūnas, Edmundas Gataveckas, Gintas Didžiūnas yra tapę šventėse organizuotų varžybų nugalėtojais ir prizininkais.
       Klubas padeda organizuoti medžioklinių šunų lauko bandymus.

Petras Šapalas