Teisė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų“, 2002 m. spalio 22 d., Nr. 485/550 »»»

LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas, 2010 m. lapkričio 18 d. Nr. XI-1146  »»»

LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotes programos patvirtinimo“, 2002 m. rugsėjo 30 d. Nr.510 »»»

LR Aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ »»»

LR Medžioklės įstatymas, 2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-966  »»»

LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ 2002 m. kovo 20 d. Nr. 124 »»»

LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2008 m, balandžio 2 d., Nr.D1-185 >>>

LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl vilko populiacijos gausos reguliavimo plano patvirtinimo“, 2012 m. vasario 17 d. Nr. D1-154 >>>

LR Saugomų teritorijų įstatymas, 1993 m. lapkričio 9 d. Nr.I-301 >>>