Vadovybė

Sąjungos pirmininkas:
 
Ramūnas Mažėtis
Pirmininko pavaduotojai:   

 

Valdas Kundrotas

Juozas Pučinskas

Garbės pirmininkas:
 
Antanas Valinčius
Tarybos nariai:

 

Ramūnas Mažėtis
Juozas Pučinskas
Valdas Kundrotas
Alvydas Pridotkas
Juozas Lenkutis
Algimantas Draugelis
Kęstutis Milončius
Edvardas Bukota
Leonardas Gvazdaitis
Ričardas Juknelis