Vadovybė

Sąjungos pirmininkas:
 
Antanas Valinčius
 
Tarybos nariai:   

Paulius Uleckas
Juozas Pučinskas
Gedvydas Pėtelis
Vytautas Stepšys
 
Kontrolės komisijos pirmininkas:
 
Vytautas Šilingas
 
Kontrolės komisija:   

Jonas Jablonskas
Algis Montvila
Valdas Kundrotas
Jonas Vaišnora
 
Finansininkas: Petras Šapalas